← Tilbake til bloggoversikt

Varig Bygg Ikon Lys gronn (1).png

Det handler om bærekraft

Godt håndverk og gode materialer sørger for lang levetid (på alle typer bygg.)

Bærekraft står sentralt for oss. Vi utnytter materialet vi har tilgjengelig fullt ut og bestreber minst mulig svinn. Vi ønsker å bygge bærekraftig og klimavennlig. Avfall blir sortert etter gjeldende regler og forskrifter. Vi planlegger grundig og har høy gjennomføringsevne. 

Vi er opptatt av at alle våre samarbeidspartnere og underleverandører gjør det samme.